STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Święto Szkoły 04.12.2013

4 grudnia społeczność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie świętowała rocznicę otrzymania zaszczytnego wyróżnienia – patrona w osobie Ireny Sendlerowej. We współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich w jego siedzibie przy ul. Anielewicza 6 zorganizowane zostało Święto Patronki Szkoły.

Data jest nieprzypadkowa – wybór 4 grudnia jako dnia święta szkoły miał podkreślić związek Ireny Sendlerowej z „Żegotą”. To w tej organizacji nasza patronka aktywnie działała, niosąc ratunek żydowskim dzieciom, to Radzie Pomocy Żydom zawdzięczała ocalenie w 1943 roku po aresztowaniu przez gestapo. Podczas spotkania wspominano dzień przed siedemdziesięciu jeden laty, kiedy powołano do działania tę jedyną w okupowanej Europie państwową instytucję pomagającą Żydom. W jej pracę angażowali się ludzie reprezentujący różne poglądy polityczne i społeczne. Członkowie „Żegoty” nieśli pomoc Żydom w gettach. Zapewniali im wsparcie materialne, środki do życia, opiekę lekarską. Z narażeniem życia organizowali schronienie i fałszywe dokumenty osobom, którym udało się uciec z piekła, jakim było życie w getcie.

Osoba i dzieło życia Ireny Sendlerowej połączyły także gości honorowych gali. Swoim przybyciem zaszczycili obecnych: pan profesor Władysław Bartoszewski, pani Hanna Rechowicz (córka pani Jadwigi Piotrowskiej, łączniczki i przyjaciółki Ireny Sendlerowej) oraz pani Elżbieta Ficowska (uratowaną przez Irenę Sendlerową z warszawskiego getta). Podczas rozmowy pani Rechowicz opowiadała o wojennej działalności swojej matki, która ukrywała Żydów. Podsumowała stwierdzeniem, że była to „działalność oczywista”. Pani Ficowska wspomniała historię swego ocalenia, kiedy to jako półroczne niemowlę została w skrzynce pod cegłami wywieziona z getta. Opowiadała o poszukiwaniu tożsamości, o swojej drugiej mamie. Podkreślała, że cały łańcuch ludzi musiał być zaangażowany w uratowanie każdego dziecka. Profesor Bartoszewski mówił o swoim pierwszym spotkaniu z Ireną Sendlerową. Podkreślał, że biła od niej życzliwość, promieniowała energią. Dodał, że Irena Sendlerowa i jej współpracownice działały czynnie jeszcze przed powołaniem „Żegoty”. O swojej działalności w ramach Rady Pomocy Żydom mówił, że odbył tam szkołę fałszerstwa, m.in. organizował fałszywe metryki w parafiach rzymskokatolickich. Znał Zofię Kossak-Szczucką, Jana Karskiego. Mówił o tym, że bardzo się bał, ale lęk nie może być uzasadnieniem obojętności, dlatego świadomość niebezpieczeństwa nie powstrzymała go w jego działaniach. Pan profesor na zakończenie swego wystąpienia wspomniał, że Irena Sendlerowa zawsze była bardzo skromna, zawsze mówiła „my”. Ona i jej współpracownice robiły to, co należało do ich obowiązków, pomagały ludziom w potrzebie, nie były przypisane do żadnego wyznania. Zachowywały się jak święte w warunkach próby. Pokaz slajdów

4.12.2013 W drugiej części spotkania rozstrzygnięto konkurs IRENA SENDLEROWA, HISTORIA – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. W tym roku międzynarodowy konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół nr 65 został objęty patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich. Zadaniem uczniów-uczestników konkursu było napisanie tekstu prasowego dokumentującego wydarzenia minionego roku szkolnego, które związane były z Ireną Sendlerową i dziełem jej życia.

Na konkurs zostały nadesłane 24 prace od gimnazjalistów z Polski oraz Niemiec. Komisja konkursowa w składzie: pani Janina Zgrzembska (córka Ireny Sendlerowej), pani Magdalena Księżopolska (dyrektor ZS nr 65) oraz nauczyciele języka polskiego pani Magdalena Szczypińska oraz Katarzyna Lesicz-Stanisławska, wytypowała prace nagrodzone, najlepsze pod względem merytorycznym, artystycznym oraz językowym.

1. Marta Kałamajka (Głogów)
2. miejsce Martyna Sadowska (Głogów)
3. miejsce Wiktoria Pawlak (Głogów)

Wyróżnienia otrzymali:
Henri Hausig (Hamburg)
Jan Kosakowski (Gimnazjum 46, Warszawa)
Kacper Koman (Głogów)
Katarzyna Skrzypczak (Głogów)
Karolina Kochanowska (Głogów) laureatka poprzedniej edycji konkursu
Mikołaj Kozłowski (Łódź)
Natalia Biała (Przemków)
Agata Jańczak (Lamki)
Agata Zielazna (Lamki) Pokaz slajdów

4.12.2013

Goście i przedstawiciele szkoły po zakończeniu uroczystości złożyli wieniec pod pomnikiem „Żegoty”.

Do muzeum przybyli znamienici goście:
pan Stephen Mull Ambasador Stanów Zjednoczonych,
pan Zvi Rav-Ner Ambasador Izraela,
pan Dieter Reinl Radca Kulturalny Ambasady Niemiec,
pan minister Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka,
pani Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji,
pani Ewa Statkiewicz Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola,
pan Marek Makuch Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wola,
pani Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Wola,
pani Grażyna Orzechowska-Mikulska Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola,
pan Marek Sitarski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola,
pan Stanisław Świerczewski oraz inni przedstawiciele Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata,
pani Ewa Prończuk przedstawicielka Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce,
pani Joanna Sobolewska-Pyz Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu”,
pani Ilona Massalska Dyrektor Fundacji Przyjaźni Polsko-Izraelskiej,
Dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół Sendlerowskich z Warszawy, Otwocka, Głogowa, Łodzi oraz Przemkowa,
Dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół wolskich,
przedstawiciele Rady Rodziców działającej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie.