STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Sięgnij po więcej!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!
– rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy.
Czas trwania projektu 1 XII 2019 – 30 IV 2022

Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli.

O projekcie:

Informacje o projekcie

Regulamin projektu


Prezentacja z zakresu doradztwa zawodowego „Rodzic jako doradca swojego dziecka”, adresowana do rodziców  oraz udostępniana rodzicom w ramach realizacji zadań projektu „Sięgnij po więcej” – link poniżej.
http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/Prezentacja%20dla%20rodzic%C3%B3w%202019_20.pdf


Urząd Dzielnicy Wola we współpracy z Telewizją Polską S.A. przygotował kampanię informacyjną, promującą zawody, w których kształcą szkoły ponadpodstawowe na Woli. Prezentujemy zawody, specyfikę kształcenia zawodowego oraz oferty rynku pracy dla różnych branży i zawodów.  Dzięki programowi „Profesjonaliści” oraz spotom reklamowym „Zostań profesjonalistą” uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice pozyskają informacje niezbędne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Zapraszamy do obejrzenia programu „Profesjonaliści” w TVP 3 Warszawa. Plan emisji poniżej.


Filmy dostępne są na warszawskim, miejskim kanale youtube:

 1. Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego: technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik ekonomista
  adres:https://youtu.be/1YoWc0O0pk8
 2. Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka: technik ortopeda
  adres:https://youtu.be/RN6Hg6jrAFo
 3. Technikum nr 29: technik organizacji reklamy; technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa
  adres:https://youtu.be/uEZRqb5fLIw
 4. Technikum Budowlane nr 5: technik architektury, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik robót
  adres:https://youtu.be/VW5C9s-sfZI
 5. Technikum Elektroniczne nr 1: technik elektronik, technik informatyk, technik programista, technik mechatronik
  adres:https://youtu.be/la-r8MkK0Qc