STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Ogarnij Inżynierię

    Od paździenika 2016 roku w naszej szkole realizowany jest program „Ogarnij Inżynierię” fundacji Katalyst Engineering. Cykl innowacyjnych lekcji łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. W ramach programu dzieci uczą się rozwiązywać problemy metodą naukową – określają problemy, poszukują rozwiązań,planują działania, testują i udoskonalają projekty. 

Moduł dedykowany uczniom klas czwartych – TAJEMNICE ZIELONYCH DACHÓW poświęcony jest składnikom pogody. Uczniowie poznają: potrzeby życiowe roślin, ich znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka. Konstruują: termometr, higrometr, wiatrowskaz. Odkrywają zjawisko ciśnienia atmosferycznego. Budują (pracując w grupach) domy w zielonymi dachami i domy tradycyjne. Następnie badają właściwości energooszczędne obu dachów. Zapoznają się z budową i zastosowaniem drukarki 3D. W programie Autodesk 123D Design projektują szyldy i chorągiewki – wiatrowskazy, które są drukowane na drukarce ROBO 3D.

W klasach piątych uczniowie realizują moduł ENERGIA I WIATR. Podczas warsztatów dowiadują się: czym jest energia, co to jest obwód elektryczny i jak go zbudować oraz które substancje przewodzą prąd? Młodzi inżynierowie poznają różne formy i źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej, a w szczególności energii wiatrowej. Wykorzystując różne materiały oraz technologię druku 3D projektują i budują różne łopaty do turbiny, które następnie testują i oceniają.


     2016/2017 – moduł dla klas IV – Tajemnice zielonych dachów 
     2016/2017 – moduł dla klas V – Energia i wiatr


     2017/2018 – moduł dla klas IV – Tajemnice zielonych dachów

     2018/2019 – moduł dla klas IV – Tajemnice zielonych dachów


Ogarnij Inżynierię – YouTube