STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Nadanie imienia Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnemu nr 61

Dnia 4 grudnia 2009 r. w Gimnazjum Integracyjnym nr 61 odbyła się niezwykle wyjątkowa i podniosła uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej. Dzień 4 grudnia nie był przypadkowy. Jest to data powstania Żegoty – Rady Pomocy Żydom, organizacji działającej podczas II wojny światowej, w której działała Irena Sendlerowa.

Na uroczystości obecni byli znamienici goście m.in.
– p. Alon Simhayoff – Attache ds. Kultury w Ambasadzie Izraela;
– p. Chuck Ashley – Attache ds. Kultury w Ambasadzie USA;
– p. Jens Lűtkenherm – Radca Ambasady Niemiec;
– p. Małgorzata Załuska – reprezentant Kancelarii Prezydenta RP;
– p. Beata Pawłowska – Radca Ministra w Departamencie Kom. Społecznej;
– p. Mariusz Dobijański – I Mazowiecki Wicekurator Oświaty;
– p. Maria Łubowicz – Wizytator;
– p. Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy;
– p. Michał Szczerba – Poseł Sejmu RP;
– p. Małgorzata Żuber – Zielicz – przedstawiciel Rady m.st. Warszawy;
– p. Dariusz Puścian – Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola;
– p. Marek Andruk – Burmistrz Dzielnicy Wola;
– p. Marek Lipiński i p. Paweł Pawlak – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola;
– p. Mariola Zielińska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania;
– p. Aleksandra Dunalewicz – Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania;
– p. Anna Mieszkowska – autorka książki „Matka Dzieci Holocaustu”;
– p. Janina Zgrzembska – córka Ireny Sendlerowej;
– p. Ilona Massalska – współtwórca uroczystości;
– p. Anna Bando – Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata;
– p. Marian Majerowicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i poszkodowanych w II Wojnie Światowej;
– Przedstawiciele trzech wyznań: Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Kościoła Prawosławnego, Gminy Żydowskiej;
– Dyrektorzy wolskich gimnazjów i wiele innych osobistości.

p.Małgorzata Żuber-Zielicz, Radna m.st. Warszawy i p.Marek Andruk, Burmistrz Dzielnicy Wola odczytują Uchwałę Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie nadania imienia Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnemu nr 61.

Podczas uroczystości Rada Rodziców Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 przekazała sztandar szkoły p. dyrektor Magdalenie Księżpolskiej, która następnie przekazała go uczniom gimnazjum. Uczniowie gimnazjum ślubowali:
-służyć ojczyźnie naszej rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem;
-dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców;
-solidnie wypełniać obowiązki ucznia;
-godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami.

Odczytane zostały listy od: pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej; pani minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej; marszałka sejmu RP pana Bronisława Komorowskiego; pana profesora Bronisława Bartoszewskiego; pani minister, Katarzyny Hall.

Głos zabrali:
-Attache ds. kultury w Ambasadzie Izraela, USA i Radca Ambasady Niemiec w Warszawie;
-pierwszy wicekurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty;
– zastępca Prezydenta m.st. Warszawy;
– Burmistrz Dzielnicy Wola;
– Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata;

W uroczystości brali udział przedstawiciele Gimnazjum nr 23 w Warszawie im. Ireny Sendlerowej wraz z pocztem sztandarowym. Szkoła ta, jako pierwsza, otrzymała imię polskiej bohaterki (w dniu śmierci Ireny Sendlerowej – 12.05.2008 r.).