STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Integracja

Początki integracji w naszej szkole sięgają roku szkolnego 1990/1991. Na prośbę szkoły podstawowej dla dzieci z porażeniem mózgowym przy ul. Radomskiej przyjęto do naszej szkoły 9 dzieci do klasy V. Pracując przez 4 lata z uczniami z porażeniem mózgowym cały zespół pedagogiczny zdobył bogate doświadczenia w pracy z dziećmi integracyjnymi, dlatego też postanowiono w roku szkolnym 1995/96 utworzyć po raz pierwszy klasę integracyjną. Po raz pierwszy przyjęto wówczas pedagoga specjalnego (wspierającego), który miał za zadanie pracę z dziećmi integracyjnymi podczas lekcji prowadzonych przez nauczycieli specjalistów z danych przedmiotów.

Obecnie na każdym poziomie jest przynajmniej jedna klasa integracyjna. W każdej takiej klasie jest kilkoro dzieci integracyjnych czyli dzieci np. z zaburzeniami narządu ruchu, z chorobami przewlekłymi, z obniżoną sprawnością intelektualną, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim… W każdej klasie integracyjnej obok nauczyciela przedmiotu w zajęciach współuczestniczy pedagog specjalny. Zawsze służy pomocą i wsparciem dzieciom, które potrzebują pomocy w czasie lekcji.

Celem szkoły jest w szczególności przystosowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie. Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej, na bazie obowiązujących podręczników. W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów. Dzieci otrzymują pomoc pedagogiczną, psychologiczną, rewalidacyjną, logopedyczną, rehabilitacyjną, terapii sensorycznej, socjologiczną.