STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

II Międzynarodowy Zjazd Szkół Sendlerowskich

KRONIKA WYDARZEŃ

18 czerwca 2013 r.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu (blisko 150 uczniów, dyrektorów i nauczycieli) stawili się w naszej szkole na obiad o 14.00. Część oficjalna rozpoczęła się o 15.00 w sali gimnastycznej. Wspólnie zaśpiewano hymn Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich z pomocą dziewczynek ze Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 38 w Warszawie. Pani dyrektor Magdalena Księżopolska przywitała wszystkich zgromadzonych. Odbyła się prezentacja 24 sztandarów (w szkołach niemieckich nie ma zwyczaju nadawania sztandarów). Następnie głos zabrali: pan Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydent m.st. Warszawy oraz Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. Również dyrektorzy i nauczyciele szkół Sendlerowskich dziękowali za zorganizowanie Zjazdu.

Jednym z celów Zjazdu była chęć uczczenia piątej rocznicy śmierci Patronki. Nie było to pierwsze tego typu spotkanie. Pierwszy zjazd szkół noszących imię Ireny Sendlerowej został zorganizowany przez warszawskie Gimnazjum nr 23. Wtedy Zjazd odbył się z okazji setnej rocznicy urodzin Patronki, w lutym 2010 r. Wzięło w nim udział 6 placówek noszących imię I.S. oraz 4, które były w trakcie przygotowań do przyjęcia jej imienia. Ilość szkół Sendlerowskich stale się zwiększa. Obecnie w Polsce jest ich 27, w Niemczech- 3. Jako pierwsza imię patronki przyjęła Irena Sendler Schule z Hohenroth, w kwietniu 2007 roku, czyli jeszcze za życia Ireny Sendlerowej. Najmłodsza w tym gronie jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Chełmie, która imię Patronki uzyskała oficjalnie 6 czerwca 2013 roku. Należy tu wspomnieć, że choć podjęto starania o zgłoszenie kandydatury Ireny Sendlerowej do pokojowej nagrody Nobla w roku 2007, sama zainteresowana powtarzała wielokrotnie, iż Noblem jest dla niej każda szkoła, która przyjmuje jej imię.

W nawiązaniu do słów Ireny Sendlerowej, która stale powtarzała, by nie dzielić ludzi ze względu na ich narodowość, religię, język, podkreślono, że Zjazd odbywa się na warszawskiej Woli, czyli w dzielnicy wielu kultur i wyznań. Wystąpił chór kameralny z wolskiej Parafii Prawosławnej Świętego Jana Klimaka.

W dalszej części spotkania pod nazwą „Chwila wspomnień o Irenie Sendlerowej” głos zabierały zaproszone panie: 
– Janina Zgrzembska – córka Ireny Sendlerowej, która podkreślała, że jej matka bardzo interesowała się bieżącymi sprawami, wydarzeniami na świecie. Komentowała je słowami: „świat niczego się nie nauczył, nadal giną dzieci”. 
– Bożenna Urbanowicz-Gilbride – gość honorowy Zjazdu. Od wielu lat przybliża dzieciom i młodzieży w Stanach Zjednoczonych realia wojny. Uświadamia młodym ludziom, że powinni żyć w zgodzie i miłości bez względu na wyznawaną religię, miejsce urodzenia i rodzaj ojczystego języka. Ten sposób myślenia jest bliski ideałom głoszonym przez Irenę Sendlerową. Właśnie ta wspólnota myśli sprawiła, że nasz gość honorowy zdecydował się uczestniczyć w Zjeździe. 
– Elżbieta Ficowska – ocalona przez Irenę Sendlerową, pozostawała z nią w bliskim kontakcie do końca życia Ireny Sendlerowej. Pani Ficowska podkreślała, że każde uratowane dziecko stawało i pozostawało jej dzieckiem już na zawsze. Sendlerowa pamiętała zawsze o wszystkich rocznicach, urodzinach, ważnych wydarzeniach w życiu uratowanych. 
– Grażyna Majer – wiceprzewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, 
– Ilona Massalska – dyrektor Fundacji Przyjaźni Polsko-Izraelskiej. 
Panie wspominały Patronkę, opowiadały o podejmowanych przez siebie inicjatywach, o swojej współpracy ze szkołami noszącymi imię Ireny Sendlerowej.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy Zjazdu udali się do sal szkolnych, by podczas warsztatów przygotowywać plakaty, nawiązujące do haseł: miłość, tolerancja, narodowość, religia. Efekty swojej pracy prezentowali potem wszystkim w sali gimnastycznej. Wzruszającym akcentem była recytacja wiersza o Patronce w wykonaniu jego autorki-uczennicy oraz prezentacja projektu fotograficznego uczniów z Hamburga. Po kolacji i zwiedzeniu szkolnej Sali Pamięci grupy udały się na spacer po Warszawie. 


19 czerwca 2013 r.

Upalne środowe przedpołudnie uczestnicy spędzili na wycieczce „Śladami Ireny Sendlerowej”. Program obejmował miejsca związane z życiem i działalnością Patronki: grób Patronki na Cmentarzu Powązkowskim, ul. Ludwiki 6 – miejsce zamieszkania; ul. Lekarska 9 – miejsce ukrycia słoika z listą ocalonych dzieci żydowskich; ul. Żurawia 24 – miejsce spotkania w 1942 z Julianem Grobelnym; ul. Sapieżyńska 3 – miejsce zamieszkania w ostatnich latach życia, Muzeum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha, Pomnik Bohaterów Getta, Muzeum Więzienia „Pawiak”. Wszyscy udali się na aleję Ireny Sendlerowej, której imię nadano bardzo niedawno, bo 15 maja br. Zwiedzono także nowo otwarty gmach Muzeum Historii Żydów Polskich. 


Po chwili odpoczynku w schronisku wszyscy udali się do Domu Kultury „Działdowska”. O godzinie 15.00 rozpoczęła się tam uroczysta gala wręczenia medali „Dla ludzi czyniących dobro”.

Medale przyznano: pani Bożennie Urbanowicz-Gilbride, panu Jerzemu Owsiakowi, pani Ligii Krajewskiej, pani Mirosławie Kątnej, pani Lili Pohlmann, pani Grażynie Majer, pani Grażynie Liberadzkiej. Po odczytaniu laudacji odznaczeni wypowiadali się na temat swojej działalności i planów zawodowych. Podkreślali, że robią to, co należy, że przeciwstawiają się złu i że zawsze mają na uwadze dobro dzieci. Pani Irena Sendlerowa została nazwana „najjaśniejszym klejnotem w koronie człowieczeństwa”, wielką polską bohaterką i niedoścignionym wzorem do naśladowania.

Następnie wystąpienie miał Rzecznik Praw Dziecka, pan Marek Michalak. Podkreślił, że nie można mówić Irenie Sendlerowej w oderwaniu od praw dziecka i praw człowieka. Opowiadał o Szymonie Płócienniku – chłopcu, który zgłosił kandydaturę Ireny Sendlerowej do Orderu Uśmiechu. Pan Minister opowiadał, że gdy informował Irenę Sendlerowa decyzji kapituły Orderu, ona wzruszona powiedziała, że to najpiękniejsza rzecz w jej życiu, obok listu od Ojca Świętego. Rzecznik Praw Dziecka mówił o spotkaniu chłopca z wielką bohaterką jako o zderzeniu młodości z dojrzałością, podkreślał wzajemny szacunek i radość z pierwszej rozmowy.

Zgromadzeni obejrzeli później prezentacje teatralne: 
– „Łyżeczka” – w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 38 w Warszawie, 
– „Dzieci Getta” – w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie.

Po uroczystej kolacji uczestnicy Zjazdu udali się na wieczorny spacer po Warszawie. 


20 czerwca 2013 r.

Ostatni dzień Zjazdu rozpoczęto wizytą w Centrum Nauki Kopernik. Stamtąd przejechano do gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na ul. Wiejskiej. 


Popołudnie wszyscy spędzili w szkole. Uczestniczyli w spotkaniu „Jak Irena Sendlerowa wpłynęła na moje życie”, które poprowadziła Kinga Krzemińska. Współpracowała z Ireną Sendlerową w jej ostatnich 3 latach życia, była tłumaczką jej korespondencji w języku angielskim. Podkreślała, ze od pani Ireny biła ogromna siła charakteru, wyczuwało się jej wielką charyzmę, stale okazywała wielką ciekawość świata, chciała żyć w centrum wydarzeń. Kinga mówiła o swoim pobycie w Rwandzie, gdzie uczestniczyła w konferencji nauczycieli historii o metodach nauczania o ludobójstwie. Opowiedziana przez nią historia Ireny Sendlerowej okazała się pomocna, bo żyjący w Rwandzie przekonali się, że nie są jedynymi, którzy zmagali się z podobną sytuacją. Wyszukiwanie swoich bohaterów okazało się dla nich kluczową metodą pracy nad trudnym tematem wojny. Błyskawicznie zaczęli wyszukiwać analogie między sytuacją w Polsce podczas II wojny światowej a stanem rzeczy w ich kraju. Kinga Krzemińska odbyła również wolontariat w Kenii. Do Afryki pojechała pod wpływem pani Sendlerowej. Swoje wystąpienie podsumowała stwierdzeniem, że warto podnosić rękę, gdy ktoś prosi o pomoc, tak jak ona to zrobiła, gdy pani Zgrzembska przyszła kiedyś do jej redakcji i zapytała, kto pomoże jej mamie.

Po spotkaniu rozpoczął się koncert młodych talentów, a po kolacji można było potańczyć i wspólnie bawić się na dyskotece. Takim nieformalnym akcentem zakończył się Międzynarodowy Zjazd Szkół Sendlerowskich 2013. 


Swoją obecnością w czasie trzydniowych uroczystości zaszczycili nas znamienici goście:

p. Mark Wenig – Attache ds. Kultury Ambasady USA w Polsce, p. Dieter Reinl – Radca Kulturalny Ambasady Niemiec, p. Grzegorz Schetyna – Marszałek Sejmu RP Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, p. Minister Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, p. Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, p. Joanna Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, p. Krystyna Kozak – Naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych, Współpracy Międzynarodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, p. Katarzyna Cuber – Główny Specjalista Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, p. Ewa Statkiewicz – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola, p. Monika Wiśnioch – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Dzielnicy Wola, p. Grażyna Orzechowska-Mikulska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola, p. Mariola Zielińska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola, p. Mirosław Starzyński – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola, p. Agnieszka Makowska – Aspirant Komendy Stołecznej Policji, p. Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski