STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

72 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Akcja „Żonkile”
Opracowanie: p. Magdalena Szczypińska

Z okazji 72. rocznicy powstania w getcie warszawskim pani dyrektor oraz reprezentacja Gimnazjum Integracyjnego nr 61 z pocztem sztandarowym 16 kwietnia wzięła udział w uroczystości upamiętnienia polskich i żydowskich ofiar II wojny światowej pod Pomnikiem Wspólnego Męczeństwa Żydów i Polaków. Złożono wieńce, odmówiono modlitwę ekumeniczną i zapalono znicze.

By upamiętnić wydarzenia sprzed 72 lat, uczniowie klas starszych SP oraz gimnazjaliści włączyli się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Podczas lekcji historii powtórzyli wiadomości na temat dramatycznego zrywu w getcie warszawskim, walki nie o wyzwolenie i wolność, ale o możliwość śmierci z bronią w ręku. Podsumowaniem rozważań o strasznych wydarzeniach sprzed lat i zaproszeniem do czynnego udziału w niedzielnych obchodach rocznicy był apel. Prowadzący go przypomnieli o działalności Ireny Sendlerowej w getcie. Uczniowie przygotowali i przypięli papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. Żonkile związane są z Markiem Edelmanem (ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej), który w każdą rocznicę powstania w getcie dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile. Pokaz slajdów

72. rocznica powstania w getcie warszawskim