STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A
< Powrót

Karta Ucznia ZTM

Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z prośbą dotyczącą kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.

W związku z tym, iż 30 września br. wygasają uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską uczniom klas IV oraz niektórym uczniom klas starszych, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza terminy składania wniosków jak niżej:

- do 31.05.2022 r. prosimy o złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia. Do każdego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Jeśli dziecko nie ma nadanego numer PESEL (obcokrajowiec), prosimy o wpisanie daty urodzenia.
- do 31.08.2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia.

Wnioski można składać w wersji papierowej w szkole lub drogą elektroniczną, do której zachęcamy (szkoła nie będzie wówczas pośredniczyła w przekazywaniu wniosków o wyrobienie Karty Ucznia pomiędzy rodzicem a ZTM, a jedynie będzie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia).  Link dedykowany dla Państwa placówki nie uległ zmianie względem lat ubiegłych.

Wcześniejsza komunikacja z rodzicami oraz dotrzymanie terminu 31.05.2022 r. pozwoli na uniknięcie wzmożonych zapytań rodziców oraz kolejek zarówno w Punktach Obsługi Pasażerów, jak i sekretariatach we wrześniu. Umożliwi Państwu również wydanie Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów uczniom od 1 września 2022 r.

Ważność Karty Ucznia można sprawdzić na stronie  wtp.waw.pl  wpisując  sprawdzkarte.wtp.waw.pl i 11-cyfrowy numer karty.

Proszę pamiętać, że za pośrednictwem szkoły nie realizujemy wniosków kart zagubionych. W takich przypadkach zapraszamy do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu zablokowania zagubionej karty i wydania za opłatą duplikatu karty.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa wyłącznej dyspozycji. Ze strony ZTM osobą wyznaczoną do kontaktu z Państwem będzie teraz p. Anna Muszel a.muszel@ztm.waw.pl
nr tel. 22 45-94-329