STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A
< Powrót

20-22.12 i 3-5.01.2022

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

na podstawie zarządzeń ujętych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, iż 20, 21, 22.12.2021 r. oraz 3, 4 i 5.01.2022 r. uczniowie klas 1-8 realizują obowiązek szkolny w formie nauczania zdalnego. W tych dniach:

- uczniowie klas 1-3 - na wniosek rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom - mogą brać udział w zajęciach opiekuńczych w szkole oraz realizować zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej z terenu placówki,

- uczniowie klas 8 - na wniosek rodziców - mogą uczestniczyć w stacjonarnych konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych, prowadzonych przez nauczycieli tych przedmiotów,

- uczniowie, którzy z uwagi na niepełnosprawność nie mogą realizować zajęć zdalnych w miejscu zamieszkania, mogą realizować zajęcia na terenie szkoły. Dla uczniów z klas 4-8 NIE organizuje się opieki świetlicowej.

- w oddziałach przedszkolnych nauka odbywa się w trybie stacjonarnym,

- świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:00-17:30 (dla klas 1-3),

- stołówka szkolna jest otwarta i wydaje posiłki,

- 20, 21 i 22.12.2021 zajęcia wspomagające uczniów klas 7 i 8 w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego będą prowadzone w formie stacjonarnej na terenie szkoły.

W załączniku przesyłam osobom zainteresowanym "Deklarację", którą należy wypełnić i dostarczyć wychowawcy klasy do 17.12.2021 r. włącznie.