STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A
< Powrót

BIEŻĄCE INFORMACJE


Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki od 17 maja br. uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych na terenie całego kraju przechodzą na naukę w systemie hybrydowym łączącym naukę stacjonarną i zdalną.

W dniach 17-20.05 stacjonarnie uczą się klasy: 4a, 4b, 4c, 5a.
W dniach 21.05, 24.05 i 28.05 stacjonarnie uczą się klasy: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b.
Dni egzaminów ósmoklasisty (25-27.05) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych we wszystkich klasach 4-8.
Klasy 8a i 8b przez cały okres nauki hybrydowej uczą się w trybie zdalnym.
Powrót do nauki stacjonarnej wszystkich klas 4-8 planowany jest na dzień 31.05.

Od 17.05 szkoła powraca do pierwotnego rozkładu godzin lekcyjnych oraz przerw, tj.:
0 lekcja - 7:30-8:00
1 lekcja - 8:15-9:00
2 lekcja - 9:05-9:50
3 lekcja - 10:10-10:55
4 lekcja - 11:05-11:50
5 lekcja - 12:00-12:45
6 lekcja - 13:05-13:50
7 lekcja - 14:10-14:55
8 lekcja - 15:05-15:50

Wszyscy uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska szkolnego.

WAŻNE:
Dyrektor rekomenduje używanie przez uczniów maseczek w przestrzeniach wspólnych szkoły, w których mają oni styczność z uczniami oraz nauczycielami innych klas, a także innymi pracownikami szkoły. Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS, rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).


Od 4 maja 2021 r.
oddziały przedszkolne i klasy I-III - nauczanie stacjonarne
klasy IV - VIII - nauczanie zdalne


Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw) od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole:

1a - s. 39, uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym,
1b - s. 15, uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska,
2a - s. 8, uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym,
2b - s. 14, uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska,
2c - s. 49, uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym,
3a - s. 17, uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska,
3b - s. 51, uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Lekcje języka angielskiego, religii, ekologii, robotyki odbywają się stacjonarnie.

Uczniowie klas IV-VIII posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych na terenie szkoły pod opieką nauczyciela wspomagającego.

Świetlica funkcjonuje dla klas uczących się w szkole.

Ponieważ bezpieczeństwo dzieci, Państwa oraz pracowników szkoły to nasz priorytet, nadal nieprzerwanie stosujemy zasady reżimu sanitarnego dotyczące organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji oraz gastronomii.

W związku z tym przypominamy także, iż do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności: osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe.

Z poważaniem,
Magdalena Księżopolska
Piotr Franecki


Od 26 kwietnia 2021 r.
oddziały przedszkolne - nauczanie stacjonarne
klasy I - III - nauczanie hybrydowe
klasy IV - VIII - nauczanie zdalne


Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od 26 kwietnia 2021 r. lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą odbywali uczniowie w 11 województwach, w tym w województwie mazowieckim. Uczniowie z pozostałych klas odbywają zajęcia według dotychczasowych zasad nauczania zdalnego.

W dniach 26.04-30.04.2021:
- stacjonarnie uczą się klasy 1a (s. 15), 1b (s. 8), 3a (s. 12) i 3b (s. 17);
- zdalnie uczą się klasy 2a, 2b i 2c.

Lekcje języka angielskiego, religii, ekologii, robotyki odbywają się zdalnie również dla uczniów uczących się stacjonarnie.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym czasie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w szkole pod opieką nauczyciela wspomagającego.

Świetlica funkcjonuje dla klas uczących się w szkole.

Zaświadczenia będą do odebrania po uprzednim zgłoszeniu w Librusie u pani Beaty Łaszkiewicz.

Podczas nauczania hybrydowego wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach na terenie szkoły wchodzą i wychodzą z budynku głównym wejściem.

Ponieważ bezpieczeństwo dzieci, Państwa oraz pracowników szkoły to nasz priorytet, nadal nieprzerwanie stosujemy zasady reżimu sanitarnego dotyczące organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji oraz gastronomii.

W związku z tym przypominamy także, iż do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności: osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe.

Z poważaniem,
Magdalena Księżopolska
Piotr Franecki


Do 18 kwietnia 2021 r. - nauczanie zdalne dla klas 0 - VIII


Szanowni Państwo,
z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18.03.2021 r. z późniejszymi zmianami, od 22 marca do 11 kwietnia naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas SP. Oddziały przedszkolne 0a,0b,0c pracują stacjonarnie.
W tym okresie dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem Covid-19, szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. W dalszym ciągu ze szkoły mogą uczyć się  dzieci, które nie maja takiej możliwości w domu oraz uczniowie z niepełnosprawnościami.
Możliwe jest organizowanie konsultacji dla uczniów klas 8 na terenie szkoły.

W związku z tym przypominamy:
1) o konieczności wypełnienia załączonej deklaracji uczestnictwa w zajęciach świetlicowych oraz pracy zdalnej ze szkoły (dokument będzie dostępny do wypełnienia również w wersji papierowej w szkole)
2) świetlica pracuje w godz. 6.45-17.30
2) o konieczności zawiadomienia ajenta firmy Szwajcarka o korzystaniu przez dziecko z obiadów w dniach 22.03-11.04.


15 - 26 marca 2021 nauczanie hybrydowe w klasach I-III


Od 18 stycznia 2021 r. dzieci z klas I-III wracają do szkoły.


SZANOWNI PAŃSTWO!
W związku z powrotem do szkół klas 1-3 informujemy, że od dn. 18.01.2021 zostają zawieszone automatyczne zgłoszenia nieobecności. Zgodnie z regulaminem od tego dnia wszystkie nieobecności dziecka należy zgłaszać do administratora (sms lub mail).
Aktualne saldo potrzebne do wykonania opłaty na kolejny miesiąc można uzyskać wysyłając maila lub sms z zapytaniem do administratora.

Administrator stołówki
Magdalena Wituszyńska


Od 26 października 2020 r. edukacja w szkołach podstawowych
w klasach 4-8 będzie realizowana w trybie zdalnym. 

Od 9 listopada 2020 r. nauczaniem zdalnym zostają objęci uczniowie klas 1-3.

Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie.

W godzinach od 8.00 do 16.00 dzieci/młodzież mogą się przemieszczać tylko pod opieką osoby dorosłej.  


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z ogłoszeniem przez premiera wprowadzenia nauczania zdalnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej od poniedziałku 26.10. 2020 r. uczniowie klas 4-8 nie przychodzą do szkoły. Rozpoczyna się nauczanie zdalne. Plan lekcji pozostaje bez zmian.

Dla każdej lekcji zarezerwowany jest czas 45 minut, jednak lekcja online w aplikacji Teams trwać będzie pierwsze 30 minut. Pozostałe 15 minut lekcji - po pracy online z nauczycielem oraz 5 minutową przerwę - uczeń może wykorzystać na odpoczynek, przygotowanie się do kolejnej lekcji, posiłek, inne czynności osobiste, odrobienie zadanej pracy.

Do kolejnej lekcji online ma być gotowy o wyznaczonych godzinach poniżej.

0. lekcja 7:30-8:00 (lekcja online trwa 7:30-8:00)
1. lekcja 8:15-9:00 (lekcja online trwa 8:15-8:45)
2. lekcja 9:05-9:50 (lekcja online trwa 9:05-9:35)
3. lekcja 9:55-10:40 (lekcja online trwa 9:55-10:25)
4. lekcja 10:45-11:30 (lekcja online trwa 10:45-11:15)
5. lekcja 11:35-12:20 (lekcja online trwa 11:35-12:05)
6. lekcja 12:25-13:10 (lekcja online trwa 12:25-12:55)
7. lekcja 13:15-14:00 (lekcja online trwa 13:15-13:45)
8. lekcja 14:05-14:50 (lekcja online trwa 14:05-14:35)
9. lekcja 14:55-15:40 (lekcja online trwa 14:55-15:25)

Bardzo proszę o zaznajomienie się z regulaminem nauczania zdalnego. Proszę uczniów o systematyczną pracę. 

Życzę zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Magdalena Księżpolska