STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A
< Powrót

PROFILAKTYKA PRZECIWWIRUSOWA

Profilaktyka przeciwwirusowa - nauczanie na odległość do 26 czerwca 2020

1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi od 1 czerwca w szkole mogą odbywać się konsultacje dla uczniów klas 4-8. Uczniowie zainteresowani konsultacjami, muszą zgłosić chęć udziału w zajęciach do nauczyciela przedmiotu za pomocą dziennika elektronicznego Librus. Nauczyciel poinformuje wiadomością zwrotną o wyznaczonym terminie konsultacji.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Konsultacje indywidualne oraz grupowe muszą odbywać się z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik) – maksymalnie 6 uczniów w grupie.
 • Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników.
 • Sala lekcyjna, musi być wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 • Uczniowie muszą umyć ręce.
 • W celu unikania skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu – uczniowie nie korzystają z szatni.

Uczniu,

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Nie musisz korzystać z szatni.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

19 maja 2020 r.

Komunikat MEN odnośnie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz terminy postepowania rekrutacyjnego znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Loginy i hasła do systemu rekrutacji zostaną udostępnione uczniom 25 maja 2020 r .

19 maja 2020 r.

18 maja 2020 r.19 maja 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men


24 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

10 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś podpisałem rozporządzenie w tej sprawie.

Komunikaty w tej sprawie są opublikowane na stronie: www.gov.pl/edukacja.

1 kwietnia 2020 r.

DRODZY UCZNIOWIE! MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne! Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

26 marca 2020 r.

24 marca 2020 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c

Od jutra wprowadzona zostaje praca zdalna z realizacją podstawy programowej. Do tej pory nauczyciele powtarzali i utrwalali zdobytą już wiedzę. Został ustalony grafik, czyli plan lekcji wg którego nauczyciele będą przesyłali prace dla uczniów. Plan ten uwzględnia m.in. równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu. W każdej klasie nad wszystkim czuwa wychowawca.

Państwa zadaniem jest dopilnowanie starszych dzieci, aby zalogowały się do dziennika Librus i odczytały wiadomości przesłane przez nauczycieli. W przypadku młodszych dzieci, państwo sami odbierają wiadomości od nauczycieli.

Każdy z nauczycieli ustali na który dzień mają być wykonane zadania, ale wychodząc Państwu naprzeciw postanowiliśmy podać dodatkowy  i ostateczny  termin wykonywania prac domowych - na poniedziałek. Termin ten został podyktowany Państwa czasem wolnym, który podczas weekendu może być w większym wymiarze przeznaczony na pracę lub dopilnowanie swoich pociech.

Zadania do wykonania przez uczniów nauczyciele będą przesyłali w dowolnych godzinach ale między 9.00-16.00, ponieważ librus wielokrotnie zawiesza z powodu przeciążenia.

Nad uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czuwają nauczyciele wspomagający, z którymi Państwo mają stały kontakt.

Nauczyciele specjaliści, pracujący w  świetlicy również dbają o rozwój uczniów i są zobowiązani do przesyłania uczniom stosownych materiałów, które Państwo mogą wykorzystać do relaksu z dziećmi.

Wprowadza się telefoniczne dyżury psychologiczne z psychologiem szkolnym w godzinach: wtorki 15.00-18.00 oraz czwartki 8.00-11.00 (nr telefonu: 506-396-002) oraz mailowy kontakt z pedagogiem szkolnym (mail: sp236pedagog@gmail.com ).

Zostaną również wprowadzone konsultacje z nauczycielami za pomocą dziennika librus lub innej formy komunikacji wybranej przez nauczyciela. Terminy konsultacji będą podane w osobnym komunikacie i opublikowane w internecie.

Poniżej przedstawiam grafik edukacji zdalnej.
Grafik przesyłania prac uczniom klas 0-3 SP od dnia 25 marca w godzinach 9.00-16.00 ustala wychowawca klasy.
Grafik przesyłania prac uczniom klas 4-8 SP od dnia 25 marca w godzinach 9.00-16.00

Klasa 8a i 8b
Poniedziałek - j. polski, matematyka, j, hiszpański, fizyka, chemia, religia
Wtorek - j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka, geografia, wos, WF
Środa - j. polski, innowacje matematyczne, j. angielski, fizyka, historia, religia, WF
Czwartek - j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, chemia, g.wych, WF
Piątek - j. polski, matematyka, j. hiszpański, edb, historia, wos, WF

Klasa 7a i 7b
Poniedziałek - j. polski, matematyka, j, hiszpański, biologia, historia, geografia, wdż, WF
Wtorek - j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka, chemia, religia, WF
Środa - j. polski, innowacje matematyczne, j. angielski, plastyka, muzyka, g.wych, WF
Czwartek - j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka, historia, geografia, religia, WF
Piątek - j. polski, matematyka, j. hiszpański, biologia, informatyka, chemia

Klasa 6a i 6b
Poniedziałek - j. polski, matematyka, historia, informatyka, religia WF
Wtorek - j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, wdż
Środa - j. polski, matematyka, j. angielski, geografia, religia, WF
Czwartek - j. polski, j. angielski, technika, muzyka, g.wych, WF
Piątek - j. polski, matematyka, historia, plastyka, gazetka, WF

Klasa 5a,  5b, 5c
Poniedziałek - j. polski, matematyka, plastyka, historia, WF
Wtorek - j. polski, matematyka, j. angielski, technika, muzyka, WF
Środa - j. polski, j. angielski, biologia, historia, religia
Czwartek - j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka, g.wych, WF
Piątek - j. polski, matematyka, geografia, religia, WF

Klasa 4a
Poniedziałek - j. polski, matematyka, j. angielski, przyroda, religia, WF
Wtorek - j. polski, innowacje matematyczne, technika, historia, WF
Środa - j. polski, matematyka, j. angielski, muzyka, religia, WF
Czwartek - j. polski, matematyka, plastyka, g.wych, WF
Piątek - j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka, przyroda, WF

Magdalena Księżopolska
Dyrektor szkoły

20 marca 2020 r.

Nauczanie zdalne do 10 kwietnia 2020
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

17 marca 2020 r.

16 marca 2020 r.

Rusza serwis "Lekcje z internetu"
https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

15 marca 2020 r.

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Rodziców

12 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z listami do rodziców i opiekunów oraz uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć.
Stosowne pliki w załączeniu:

11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
od 12  do 25 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia w szkołach.   Pierwsze dwa dni (12-13 marca) to okres przejściowy. W szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00 - 17.00.

Z poważaniem
Magdalena Księżopolska

10 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego, uprzejmie prosimy o nieprzychodzenie do szkoły Dzieci i Rodziców z objawami infekcji /przeziębienia. Dla uczniów nieobecnych temat lekcji realizowanej jest dostępny po najechaniu myszką na zaznaczoną nieobecność. Zadane prace domowe będą dostępne w zakładce zadania domowe.

Uprzejmie informuję, że ze względu na bezpieczeństwo odwołuję zebrania rodziców, które miały odbyć się 12 marca.  Jednak z powodu obowiązującego mnie kalendarza roku szkolnego zapraszam rodziców klas ósmych na spotkanie informacyjne dotyczące egzaminu do sali gimnastycznej o 17.30.

Z poważaniem
Magdalena Księżopolska

9 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję o podjętych krokach w ramach przeciwdziałania zagrożenia koronawirusem.

- 27 lutego 2020 r. został zorganizowany apel w klasach 4-8 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Poinformowano uczniów jak zapobiegać zakażeniu oraz jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie mają powodów do obaw.
- Pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadanki dla uczniów klas 0-3.
- W szkole w widocznych miejscach umieszczone zostały informacje dotyczące procedury mycia rąk.
- Dla uczniów i rodziców zostały udostępnione ulotki dot. profilaktyki koronawirusa.
- Zamknięto źródełka wody pitnej na terenie szkoły.  
- Na bieżąco sprawdzane są komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
- Przy wejściu do szkoły i w widocznych miejscach znajdują się środki dezynfekujące.
- Systematycznie dezynfekowane są przedmioty wspólnego użytkowania oraz urządzenia sanitarno-higieniczne.

Z poważaniem
Magdalena Księżopolska

26 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu: kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół".

Więcej informacji na stronie:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/