STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A
< Powrót

Segregacja śmieci

Segregacja odpadów w szkole to już nie możliwość, ale obowiązek. Zgodnie z przyjętymi w ostatnich miesiącach dyrektywami UE i intensywnymi pracami nad polską ustawą o przetwarzaniu odpadów wiele szkół zastanawia się, jak zaplanować szkolny program recyklingu.

30 stycznia 2020 odbył się w naszej szkole apel  promujący edukację ekologiczną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Podczas prezentacji zostały omówione zasady segregacji odpadów komunalnych, praktyczna nauka polegająca na wrzuceniu odpadów do odpowiednich kolorowych pojemników, krótka dyskusja dotycząca surowców wtórnych, recyklingu i ochrony środowiska.