STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Rekrutacja do szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych,
w związku z koronawirusem w Polsce

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

DANE KONTAKTOWE:
Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
tel. 22 836 47 64 lub 22 836 40 29
e-mail: sp236@edu.um.warszawa.pl


3 marca br. o godz. 13.00  pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

***
3 marca 2020 r. o godzinie 13.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych: podstawowe.edukacja.warszawa.pl

***
Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy I w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie  należy wydrukować, podpisać i  złożyć  w szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.6 lutego 2020 r. o godz. 18.00
spotkanie z dyrektorem oraz nauczycielami
pracującymi z dziećmi w klasach pierwszych
i w oddziałach przedszkolnych.

5, 6, i 7. lutego 2020 r. w godzinach 9.30 – 13.00
dni otwarte dla rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych.
Rodzic może przyjść z dzieckiem i zobaczyć pracę w oddziale przedszkolnym.


Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej szkoły 🙂

INFORMACJE:Obowiązuje elektroniczny system składania podań.  

Obowiązek logowania mają kandydaci
do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej.  
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy  

Strona Biura Edukacji m.st. Warszawy