STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 w Warszawie
w roku szkolnym 2019/2020

p. Agnieszka Białkowska – przewodnicząca
p. Emilia Gołubkiewicz – zastępca przewodniczącej

p. Agnieszka Alabrudzińska
p. Bogumiła Banaszek
p. Joanna Dubrawska-Stępniewska

KONTO BANKOWE:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 236
z Oddziałami Integracyjnymi
Elekcyjna 21/23 01-128 Warszawa
PKO BP Oddział 18 w Warszawie
62 1020 1185 0000 4302 0011 1724