STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Dokumenty

Procedury COVID-19PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY


Zasady oceniania zachowania


ZARZĄDZENIE nr 1/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych


Przedmiotowe Systemy Oceniania

Język polski


Język angielski i język hiszpański


Historia i WOS


Matematyka


Przyroda, biologia, geografia


Chemia


Fizyka


Zajęcia komputerowe – Informatyka


Plastyka – Technika


Muzyka


Religia


WF


Edukacja dla bezpieczeństwa


Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego