STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Dokumenty

Procedury COVID-19PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY


ZARZĄDZENIE nr 1/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych


Doradztwo zawodowe w SP 236